Aktuellt Bokningsläge

Säsongen 2017

Tidsbokning:
- 31 mars - 30 april: kl. 8-14
- 1 maj - 10 september: kl 06-18
- 11 september - 1 oktober: k. 8-16
- 2 oktober - 5 november: kl 8-14

Bokningsbara tider:
- 5 tider per timmar är bokningsbara 30 dagar före speldagen via golf.se
- 2 tider per timma, från kl. 10.00 är bokningsbara på speldagen från kl. 08.00, via telefon, nätet eller terminalen.

Reserverade medlemstider, kl. 09.00-10.00:
- Hela säsongen varje lördag & söndag (undantag gäller vid startförbud pga. tävling).
- Under juli månad alla dagar (undantag gäller vid startförbud pga. tävling).
- Bokningsbara för alla på speldagen från kl. 08.00.

Oförändrat antal bokade tider samtidigt: 4 st (varav högst 3 st lör/sön/helgdag).


Vi har ingen förbokningsavgift, men om du inte kommer på din bokade starttid, debiteras du 50 kr.