Aktuellt Bokningsläge

Säsongen 2018

Tidsbokning:
- 1 mars - 30 april: kl. 08:00-15:51
- 1 maj - 16 september: kl. 06:00-17:51
- 17 september - 11 november: kl. 08:00-15:51

Bokningsbara tider:
- 5 tider per timmar är bokningsbara 30 dagar före speldagen via golf.se
- 2 tider per timma, från kl. 08.00 är bokningsbara på speldagen från kl. 08.00, via telefon, nätet eller terminalen.

Reserverade medlemstider, kl. 09.00-10.00:
- Hela säsongen varje lördag & söndag (undantag gäller vid startförbud pga. tävling).
- Under juli månad alla dagar (undantag gäller vid startförbud pga. tävling).
- Bokningsbara för alla på speldagen från kl. 08.00.

Oförändrat antal bokade tider samtidigt: 4 st (varav högst 3 st lör/sön/helgdag).


Vi har ingen förbokningsavgift, men om du inte kommer på din bokade starttid, debiteras du 50 kr.