Grönt kort

Du får Grönt Kort, och du kan spela själv ute på banan, när du efter genomförd utbildning kan visa att du uppnått en viss spelkompetens.

När får jag grönt kort?

Du ska klara ett av nedanstående alternativ från gulsvart utslagsplats eller från 100 metersmarkeringen om du blivit rekommenderad det istället:
 
• vid ett tillfälle presterat 18 poäng, eller mer vid spel över 9 hål
• vid två tillfällen presterat 14–17 poäng vid spel över 9 hål.
 
Du spelar poängbogey över nio hål från gulsvart utslagsplats, alt. 100 m. Du genomför golfrundan med en spelare med officiell handicap.

Poängtabell

Så här räknar du poäng när du spelar från gulsvart utslagsplats (eller från 100 meter).

Antal slag   Poäng
7 slag   0 poäng
6 slag   1 poäng
5 slag   2 poäng
4 slag   3 poäng
3 slag   4 poäng
osv.   osv.

När du tagit grönt kort

När du klarat Grönt Kort fortsätter du din träning och ditt spel ute på banan.

Många golfare upplever det oerhört positivt att börja spela en kort bana för att senare, när de blivit allt säkrare, flytta tillbaka till ordinarie utslagsplatser. 
 
Så här kan det se ut efter det att du har fått ditt Gröna Kort:
 
1. Spel och träning från grönvit utslagsplats
 
2. Handicap 54-37, nu kan du välja vilken ordinarie utslagsplats du vill spela
 
3. Officiell handicap.

Du fortsätter nu med spel och träning från grönvit utslagsplats. Grönvit utslagsplats ligger mitt emellan 150-metersmarkeringen och röd utslagsplats (tee).

I tabellen här nedan ser du hur du räknar poäng när du spelar från grönvit utslagsplats. Exempel: Du får 2 poäng om du har 6 slag på ett par 4 hål.

När du känner dig säker runt 18 poäng från den här platsen går du vidare till nästa steg.

 

  Antal slag 9 8 7 6 5 4 3 osv
Par 3 poäng   -   -   -   1   2   3   4   osv
Par 4 poäng   -   -   1   2   3   4   5   osv
Par 5 poäng   -   1   2   3   4   5   6   osv

Handicap 54-37

Nu har du fått handicap 54 och det innebär ett visst antal slag i så kallat spelhandicap. Hur många slag du får avgörs av Slopetabellen. Det här hjälper din klubb dig med!

Du kan nu välja vilken ordinarie utslagsplats du vill spela ifrån. Några väljer så kallad röd utslagsplats, medan andra väljer gul utslagsplats. Vissa klubbar har också infört så kallad "nummertees" där exempelvis "50" står för att banan är cirka 5000 meter lång.

Läs mer om handicap och olika svåra banor här.

Officiellt handicap

När du sänkt ditt handicap från 54 till 36 får du så kallad officiell handicap, vilket gör det möjligt för dig att spela på många andra klubbar.

Det finns också flera klubbar som välkomnar golfspelare utan officiell handicap. Ta reda på vad som gäller för den klubb du vill besöka.