Medlemskap och avgifter 2018

Välkommen som medlem i Haverdals Golfklubb, här möts du av en härlig klubbkänsla med gemenskap, glädje och utveckling! En nyhet sedan säsongen 2014, är att du som går in som ny medlem i klubben, ej behöver betala något lån, utan endast en ev. inträdesavgift, beroende på vilken medlemskapsform du väljer.

Medlems- och spelavgifter 2018

Haverdals avgift består av en medlemsavgift samt en spelavgift enl. nedan:

Medlemskap Medlemsavgift Spelavgift Total avgift
Seniorer      
Fullvärdig 500 4 800 5 300
Student 500 1 400 1 900
Småbarn 700 5 900 6 600
Familje 1000 11 200 12 200
Passiv 500 0 500
Vardag 500 3 200 3 700
Greenfee 500 495 995
       
Juniorer      
18-21 200 2 000 2 200
13-17 200 1 500 1 700
11-12 200 300 500
0-10 200 0 200
Passiv 200 0   200

 

Fullvärdig medlem - spelrätt alla dagar

Följande ingår:
- Tidningen Svensk Golf
- Städavgift
- Greenfeesamarbete med Falkenberg, Ullared-Flädje & Vinbergs GK
- Rabatt till gäster (100:-), gästgreenfee (gäller endast på ordinarie greenfee mellan 8-16) 
- Viasat i klubbhuset

(Inträdesavgift: 3 000 kr tillkommer för nya medlemmar, dock ej för juniorer)

Studentmedlemskap - med två olika alternativ!

Studentmedlemskap/helår: 1 900 kr
Vårt studentmedlemskap/helår erbjuder vi till dig som studerar 75% eller mer. Medlemskapet motsvarar ett fullvärdigt medlemskap med samma villkor och kostar 1 900 kr, dock behöver du ej betala inträdesavgift eller medlemslån. Du måste dock kunna styrka dina studier med giltig studielegitimation samt intyg som visar att du studerar minst 75%.

Studentmedlemskap/termin: 800 kr
För dig som är medlem i annan klubb, men studerar här i Halmstad, kan vi erbjuda ett annat alternativ per termin. Kostnaden är då 800 kr/termin, som berättigar till spel på vardagar.

(Inga inträdesavgifter för studentmedlemmar.)

Vardagsmedlem - spelrätt vardagar (förutom V. 27-33)

Spelrätt vardagar (inga tidsbegränsningar, gäller hela dagarna) hela säsongen förutom:
V. 27-33

Spelrätt alla dagar, dvs. även lör, sön & helgdag:
- 1/1 – 31/3
- 1/10 –31/12

Vid spel under v. 27-33 samt på helger som ej ingår, betalar vardagsmedlem halv ordinarie greenfee.

Följande ingår:
- Tidningen Svensk Golf
- Städavgift
- Greenfeesamarbete med Falkenberg, Ullared-Flädje & Vinbergs GK
- Rabatt till gäster (100:-), gästgreenfee (gäller endast på ordinarie greenfee mellan 8-16)
- Viasat i klubbhuset

(Inträdesavgift: 3 000 kr tillkommer för nya medlemmar.)

Greenfeemedlem - betalar full greenfee vid spel

Hallandsgreenfee gäller ej, avgiften är inkl. 18 hål, alt. 2 x 9 hål.

(Ingen inträdesavgift tillkommer.)

Prova på medlemskap - ingen inträdesavgift första året

Gäller för alla som önskar detta och innebär att inträdesavgiften betalas först år 2.

(Inträdesavgift på 3 000 kr tillkommer år 2.)

Småbarnsmedlemskap - för dig som har barn upp till 6 år

En fullbetalande senior och en småbarnsmedlem.
Vid spel en i taget, kostar det inget extra, men om båda spelar betalar den ena greenfee.

Inträdesavgift för den som är fullbetalande (om inte medlem sedan tidigare), men ej för den som är småbarnsmedlem.

Den fullbetalande senioren har ett fullvärdigt medlemskap med alla förmåner, men för den som är småbarnsmedlem gäller ej Hallandsgreenfee, men han/hon kan spela på övriga banor mot full greenfee.

Familjemedlemskap - obegränsat antal juniorer upp till 18 år

Paketpris för:
- 2 seniorer
- Obegränsat antal juniorer upp till 18 år.

Pris: 12 200 kr totalt

(Familjer med knattar, välj ord. medlemskap.)

(Inträdesavgifter: 3 000 kr per person, tillkommer för nya seniorer.)

Passivt medlemskap

Passivt medlemskap innebär att du inge har något aktiv medlemskap och kan därmed inte heller spela på andra banor.