En återblick på de 25 första åren

Jag skall försöka återge de stora händelserna i Haverdals GK:s första 25 år! En del kommer jag ihåg, men mycket kommer från det som finns nedskrivet sedan tidigare av Dag von Segebaden, Ingvar Nilsson, Thomas Bergdahl och Per o Uta Åkesson. /Claes-Göran Andersson

Klubben

Att banan i Haverdal blev till, skall vi tacka familjen von Segebaden för och då kanske framför allt Dag, som 1988 började anlägga banan. När man har varit med och följt arbetet med att bygga om en green så förstår man hur mycket jobb det krävs för att bygga en hel bana med träningsytor!

Parallellt med att banan byggdes, bildades också Golfklubben, en interimsstyrelse valdes med Ingvar Nilsson, Thomas Bergdahl och Ulf Mattsson. 1989 blev golfklubben invald i Svenska Golfförbundet (SGF) med förkortningen HlGK och som klubb nr 250. Ingvar valdes senare till klubbens första ordförande.

Augusti 1989 öppnades banan och den 2 september spelades invigningstävlingen över 9 hål, ett par veckor senare öppnades de resterande hålen. Även om man kan säga att en bana aldrig blir färdigbyggd, så var banan klar för spel med de krav man då kunde ställa på en golfbana. Att banan sedan har fortsatt att utvecklas, det är en helt annan sak.

Pro och Shop

Med det läge som Haverdals GK har, så är det ett måste med en Pro!

Ingvar och Thomas tog kontakt med Anders Israelsson, som då fanns på Ringenäs. Efter att Anders hade besökt Dag, så var det klart att Anders började arbeta på Haverdals GK.

Inledningen var nog inte den mest glamorösa, utan shopen bestod av en arbetsbod som stod där vit tee på hål 10 ligger idag, men det var inte långt till rangen eftersom den låg på nuvarande korthålsbanan.

Efter detta provisorium med arbetsbod, så till säsongen 1990 stod shopen klar på sitt nuvarande läge och ytterligare en tid senare flyttades rangen till sin nuvarande plats.

Anders Israelsson har varit klubben trogen alla år och har blivit en mycket populär Pro och utbildare, inte bara hos medlemmarna på Haverdals GK, utan även hos spelare från andra klubbar.

Golfbanan

Det började redan 1995 med att Thomas Bergdahl och undertecknad, kom fram till att vi borde ha ett dokument som vi kunde hålla oss till när det gällde att utveckla banan. Dokumentet skulle dessutom vara framtaget av en banarkitekt.

Att använda en riktig golfbanearkitekt, gör att vare sig Bankommitténs ordförande eller styrelsens ordförande kan få för stort inflytande över hur banan skall utvecklas. Golfbanearkitekten som klubben valde var Björn Magnusson. Då kan man fråga sig varför vi inte valde Anders Amilon som hade ritat banan från början? Tyvärr hade Anders Amilon gått bort, så hans tjänster fanns inte längre att få. Björn Magnusson kände dock väl till Amilons sätt att rita banor och delade dessutom hans syn på många sätt.

Under 1996 presenterade så Björn en Masterplan och efter lite diskussioner och justeringar, så hade vi en plan som vi kunde fastställa i styrelsen.

Sedan 1996 har det hänt väldigt mycket på banan, bl.a. har fyra greener byggts om (hål 3, 5, 9, 13) och vi har låtit gräva en bevattningsdamm mellan hål 2 och 12.

Alla de massorna som vi fick vid grävningen av den dammen ligger nu vid hål 2, 3 och 11. Vidare har vi fått två kvävefällor (dammar) vid hål 8 och 9, massorna därifrån har blivit till kullar på hål 1 och 4.

Restaurangen

Per och Uta Åkesson fick kontraktet att driva restaurangen på Haverdals GK. Innan den var klar 1990, så var det tält och kioskvagn som gällde. Per o Uta hade inte någon erfarenhet av att driva golfrestaurang, utan fick känna sig för en hel del, men efter ett tag var det riktigt bra.

Den primitiva inledningen med tält som restaurang och plastmöbler att sitta i, var kanske det som lade grunden till den gemytliga atmosfär som fortfarande finns på Haverdals GK!

Klubbhuset

Efter några år började diskussionerna om en utbyggnad av klubbhuset, då kansli och reception började bli i minsta laget.

Framför allt behövde vi en större del för tävlingskansliet, fler bagskåp och shopen var inte tillräckligt inbrottsäker.

Under åren 2005-2006 byggdes klubbhuset både till och om. Kostnaden att göra detta arbete, blev högre än vad det kostade att bygga klubbhuset, inte för att det var mer påkostat, utan prisutvecklingen var sådan.

Att vi höll oss inom budget var för Stellan Bengtsson en självklarhet, Stellan som på ett mycket förtjänstfullt sätt var ansvarig för ombyggnaden.

Vad har då hänt?

Efter några ekonomiska problemår under första halvan av 1990-talet, så vände utvecklingen och i början av 2000-talet lät vi sätta upp en kölista för att bli medlem. Ekonomin blev med det också mycket enklare att få ihop.

År 2000 blev klubben av golfjournalisterna utsedd till Årets Golfklubb. Jag fick reda på att vi var nominerade, men tänkte inte vidare på det, utan trodde mest att vi faller väl på mållinjen. I april var det dock att ta på sig kostymen och tillsammans med Jan Henriksson åka till Stockholm och Förbundsmötet för att ta emot utmärkelsen.

2004 var det åter dags att åka till Förbundsmötet, men den gången för att tillsammans med Christer Carlsson ta emot utmärkelsen Årets Junioranläggning. Det som gjorde det extra trevligt var att SGF firade sitt 100-års Jubileum. När dessutom en del äldre personer vid tillställningen uttrycker ”att är det ni nu igen” tyder det på att vi har gjort oss ett namn.

Vi har målmedvetet arbetat med att få ut vårt namn utanför Halmstad. Det började vi med i mitten på 90-talet,  genom att arrangera träningsläger för klubbar som inte kan komma igång med spelet på egen bana så tidigt.

 Vi har också arrangerat och genomfört både Mini Tour, Nordea Tour och PGA Mästerskap. När vi har genomfört dessa tävlingar så var sponsordelen mycket viktig, de som sponsrade tävlingarna var Mikael Andersson på Landmann och inte att förglömma Mikael Sorling på PGA.