Marknadskommittén

Marknadsföringskommittén ansvarar inför styrelsen för marknadsföring av klubben och klubbens sponsorverksamhet.

Kjell Pierre

Ordförande Marknadskommittén

Christer Harplinger

Anders Israelsson

Ken Mathisson

Jarl Abrahamsson

Karin Johansson