Medlemskommittén

Kommittén ansvarar inför styrelsen för medlemsvård, rekryteringsaktiviteter, senior- och damverksamhet (utom de delar för vilka Junior- och idrottskommittén ansvarar) samt klubbens kontroll av medlemskap och greenfee. Kommittén ansvarar dessutom för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar samt klubbverksamhet och intern information. Kommittén ansvarar för ”Antikrundan” och damernas tisdagstävlingar. Kommittén ansvarar inför styrelsen för medlemsvård, rekryteringsaktiviteter, senior- och damverksamhet (utom de delar för vilka Junior- och idrottskommittén ansvarar). Planerar och ansvarar för genomförandet av kontroll av medlemskap och greenfee. Kommittén ansvarar för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar samt klubbverksamhet. Kommittén ansvarar för information till nya medlemmar.

Bengt von Knorring

Ordförande Medlemskommittén

Lena Lundström

Inger Wallin

Stefan Arleving

Christer Borglin

  • Mobil: 070-699 97 37

Nils-Gustav Wihed

Ansvarig för Antikrundan

Birgitta Björk

Stellan Eriksson