Medlemskommittén

Kommittén ansvarar inför styrelsen för medlemsvård, rekryteringsaktiviteter, senior- och damverksamhet (utom de delar för vilka Junior- och idrottskommittén ansvarar) samt klubbens kontroll av medlemskap och greenfee. Kommittén ansvarar dessutom för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar samt klubbverksamhet och intern information. Kommittén ansvarar för ”Antikrundan” och damernas tisdagstävlingar.

Dan Lindkvist

Ordförande Medlemskommittén

Inger Wallin

Staffan Anckar

Nils-Gustav Wihed

Ansvarig för Antikrundan

Birgitta Björk

Lars Häggström