Miljökommittén

<p><strong>Miljökommittén ansvarar inför styrelsen för miljön inom klubbens anläggning samt ansvarar för att klubbens personal, medlemmar och gäster erhåller erforderlig information om bestämmelser för ett miljöanpassat spel och arbete på klubbens anläggning. </strong><br /><br />Kommittén ansvarar även för inventering av floran och faunan inom klubbens anläggning.</p>

Anders Kinch

Ordförande Miljökommittén