Valberedningen 2017

Anders Kinch

Sammankallande

Christer Harplinger

Lena Borglin

Hans Lundberg