Medlemsförmån Actic

Visste du att vi som är medlemmar i Haverdals GK, har rabatt på Actic?

Ange att du är medlem i Haverdals GK & att rabattavtal "Halmstads Golfklubbar" ska gälla.

Max kort som gäller på över 100 st. gym i Sverige:

Månadskostnad på 324kr/mån (35% rabatt) och halv medlemsavgift (274,50) oavsett om man är senior/student eller arbetande.