Bevattningsförbud Halmstad Kommun

Från och med den 5 juni gäller bevattningsförbud i Halmstad Kommun som många av er säkerligen känner till. Vi på Haverdals Golfklubb vill tydliggöra för alla att vi inte vattnar med kommunalt vatten. Istället använder vi endast regnvatten som vi samlar i våra dammar, dräneringsvatten och vatten från kringliggande vattendrag. Inget kommunalt vatten används alltså för bevattning av vår bana. 
Detta bevattningsförbud införs på grund av den extremt höga förbrukningen av dricksvatten i Halmstads och Laholms kommuner. Vattenverken förmår inte producera vatten i den omfattning som det går åt vilket leder till sämre tryck i ledningarna och en risk för att exempelvis räddningstjänsten står utan vatten för brandsläckning. inte ska hamna i ett läge av dricksvattenbrist och gäller tillsvidare.

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Twilightgreenfee 2019-06-19
Årets tävlingsvecka V 28 2019-06-19
Världshandicap 2020 2019-06-19
Frost på morgonen 2019-04-08
Årsmöte 2019 2019-02-27