Ny Hedersmedlem

På Årsmötet i tisdags antogs Hedersmedlem Nr. 2 i Haverdals Golfklubb - Claes-Göran Andersson. Tidigare Hedersmedlem är Thomas Bergdahl.

Styrelsens motivering:

Haverdals Golfklubb är idag en golfklubb som präglas av Gemenskap, Glädje och Utveckling. Klubben har idag en anläggning av mycket hög kvalitet som erbjuder en fantastisk golfupplevelse för medlemmar och gäster. Det senare visar sig inte minst i de positiva omdömen klubben fått från de professionella spelare från många länder och världsdelar som gästat klubben i samband med tävlingar på olika tourer.

De insatser Claes-Göran har gjort har i mycket hög grad bidragit till det som sagts ovan. Claes-Göran har haft ideella uppdrag i klubben under 22 år varav 21 år som ordförande, vilket innebär att han varit ordförande under huvuddelen av klubbens levnad. Under Claes-Görans tid som ordförande har anläggningen utvecklats och förbättrats till vad den är idag. När Claes-Göran tog över ordförandeklubban var klubben inne i en besvärlig tid ekonomiskt. Genom målmedvetet arbete är Haverdals Golfklubb idag en klubb med en välskött ekonomi och i detta har Claes-Göran stor del.

Årsmötets beslutade avgifter finner ni på vår hemsida och årsfakturorna är på väg ut till alla medlemmar per post.

(Bild: Till vänster Claes-Göran Andersson, till höger Ordförande Jonas Magnusson)

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinterträning JUNIOR 2018/2019 2018-10-15
Vinterträning Golf & Fys 2018/2019 2018-10-05
Ombyggnad klubbhus 2018-10-05
Första frosten 2018-09-24
REA höst 2018 2018-09-11