Positiva siffror!

Haverdals GK ökar på medlemssidan med både fler damer & herrar!

För två år sedan (2015) blev Haverdals GK utvald som en av åtta pilotklubbar i Sverige för Svenska Golfförbundets satsning Vision 50/50. Projektet är långsiktigt och tar sikte på ojämlikheter mellan män och kvinnors, samt flickor och pojkars förutsättningar att utöva golf. Vision 50/50 är även inriktat på ideellt och professionellt ledarskap.

En projektgrupp skapades på Haverdal, som tillsammans med övriga pilotklubbar träffades på flera olika workshops i Stockholm, under ledning av SGF.

Ett viktigt avstamp för Haverdal, blev den policy som togs fram för bemötande, där klubbens ledord ”Gemenskap, glädje & utveckling” stod som grund. Policyn förankrades i Styrelsen och förmedlades ut till alla medlemmar och anslogs på klubben, hemsidan, i vår banguide mm.

Policy för bemötande>>

Utifrån vad klubben står för, kunde vi sedan bygga vidare på våra värderingar och flera förändringar skedde:
- Nya toaletter byggdes längs banan (via bidrag från Idrottslyftet).
- Det anordnades Nybörjarkurser endast för kvinnor (love.golf).
- Inspirationsdagar genomfördes (bl.a. med Carin Koch).

Redan innan vi blev pilotklubb, införde vi Hektometersystemet 2014 och en främre tee (40), med rekommendation av tee utifrån slaglängd. Tee it forward blev en del i vårt arbete med Vision 50/50 för att öppna upp för att prova andra tees. Nytt för i år är att vi har valfri tee på flera av våra klubbtävlingar, vilket också lyft fram tanken med hektometersystemet och få både medlemmar och gäster att prova banans olika tees. Fler medlemmar väljer nu samma tee som övriga i sällskapet och fler väljer även en främre tee än tidigare.

Hektometersystemet & rekommendation av tee>>

Ett annat viktigt arbete som genomförts av projektgruppen är att ta fram en handlingsplan, där hela verksamheten setts över ur ett Vision 50/50 perspektiv. Denna handlingsplan ligger till grund för klubbens fortsatta arbete med Vision 50/50.

Positiv statistik visar nu att klubben ökat antalet fullvärdiga, kvinnliga medlemmar med +6,2% jämfört med juni 2015. Totalt sett har vi ökat antalet fullvärdiga medlemmar med 8,5%, därav män med +9,8%.

Även våra greenfeeintäkter har ökat, jämfört januari - juni 2015, har vi ökat med hela +24,6% jämfört med samma period 2017.

Något som också kan omnämnas är att vi 2015 och 2016 arrangerade Tourtävlingen "Halmstad Ladies Open at Haverdal", en Let Access Series som även ingick i Nordea Tour för damer. Vi hade tidigare arrangerat Nordea Tour för herrar 2014. 

Förändingsarbetet med vision 50/50 fortsätter, även om pilotklubbstiden avslutas till hösten 2017, vår nya vision som är grunden för klubben är:

"En trivsam golfklubb i framkant vad gäller bana, miljö & jämställdhet, för alla som delar våra värdeord gemenskap, glädje & utveckling!"

/Linda Nevrén
Klubbchef & Projektledare Vision 50/50

Projektgrupp Vision 50/50:
- Linda Nevrén
- Lars-Erik Blank
- Inger Haag
- Madeleine Högfeldt

Kommentarer

Fler artiklar

Namn Datum
Vinterträning JUNIOR 2018/2019 2018-10-15
Vinterträning Golf & Fys 2018/2019 2018-10-05
Ombyggnad klubbhus 2018-10-05
Första frosten 2018-09-24
REA höst 2018 2018-09-11