COVID-19

På grund av den pandemi som just nu pågår vill vi på klubben att ni som besöker klubben följer gällande råd mycket noggrant:

Från 1 juni har det släppts något på restriktionerna. Följande gäller:

-Vi spelar efter ordinarie regler på banan.

* Krattans skall användas i bunkern och att regel om lägesförbättring i bunker försvinner.

* Det är valfritt att ta ut flaggstången, men den skall alltid plockas ut när bollen plockas ur hålet, detta för att inte skada hålkanterna.

*Resultathantering skall ske enligt regel 3.3b

* Dessutom försvinner de tillfälliga lokala regler rörande Covid-19

- Anmäl om möjligt din ankomst till spel via de olika appar som gäller.

- Om du besöker shop/reception eller restaurang, respektera de besöksregler som gäller och läs eventuella skyltar som är uppsatta.

- Vid golfspel eller träning, håll minst två meters avstånd till dina medspelare.

 

Vi ses på vår fantastiska golfklubb!