Tävlingskommitté

Laisa Dahmén
Arne Petersson
Ulf Nerborg
Thomas Asp
Hans Björkman
Margareta Blomster
Bertil Hansen
Ulla Hallberg
Kjell Erlandsson
Mia Mangefors
Bengt Johansson
Gittan Claesson
Anders Westergren

Tävlingskommittén ansvarar inför styrelsen för tävlingsverksamheten inom klubben. Denna innefattar:

- Tävlingsbestämmelser

- Allmänna bestämmelser

- Lokala regler

- Lokala bestämmelser

- Regelkunskap

- Arrangerande av Klubbtävlingar och övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera.