Tävlingskommitté

Maths Blomqvist
Ordförande
Jan-Erik Jönsson
Maivor Petersson
Laisa Dahmén
Per Nilsson
Arne Petersson
Svante Lundberg
Pia Flodin
Annika Fridh
Kenneth Mårtensson
Claes Kramer

Tävlingskommittén ansvarar inför styrelsen för tävlingsverksamheten inom klubben. Denna innefattar:

- Tävlingsbestämmelser

- Allmänna bestämmelser

- Lokala regler

- Lokala bestämmelser

- Regelkunskap

- Arrangerande av Klubbtävlingar och övriga tävlingar som klubben ålagts eller åtagit sig att arrangera.