Se & göra

Haverdals naturreservat

Reservatet ligger precis vid havet och inleds med en 30 meter bred sandstrand som avslutas med sanddyner. Området är med sina goda badmöjligheter mycket välbesökt framförallt under sommarhalvåret. Här finns även inlandsdyner, strandhak och klapperstensvallar. Om hösten lyser olika kremlor i tallskogen.

I områdets östra och sydöstra del reser sig mäktiga fossila inlandsdyner bevuxna med bergtall. Den så kallade Stora Sandkullen når en höjd av cirka 36 meter över havet och är en av Skandinaviens högsta sanddyner. Längst i norr, på Skallbergets sydsluttning, övergår flygsandfältet i ett klapperstensområde.

Genom hela reservatet rinner ån Skintan.

Välkomna att utforska Haverdal även utanför golfbanan.