Lokala regler

Följande lokala regler gäller för allt spel på klubben om inte annat beslutats för en specifik tävling. Tidvis kan tillfälliga lokala regler gälla och dessa anslås.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel)

 

1. Out of Bounds (Regel 18.2)

En boll som blir liggande på eller bortom den asfalterade vägen som går genom banan, på höger sida av hål 4 och bakom green på hål 9, är Out of bounds även om den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.

 

2. Green (Regel 13)

1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:

· spelaren,

· klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller

· ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort)

räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

 

3. Onormala banförhållande (Regel 16.1)

a) Mark under arbete (MUA)

1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller omslutes av vit linje är MUA.

2. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f.

3. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden är mark under arbete. Störande inverkan föreligger inte som bara ger störande inverkan på spelarens stans.

 

b) Oflyttbara tillverkade föremål

1. Markeringar i fairway, som visar avståndet till green är oflyttbara tillverkade föremål.

2. Ett ungt träd identifierat med stödpinne är spelförbudszon. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

Godkända SGF Halland 2021-10-07