Kommittéer

I nedan lista kan ni navigera er vidare till våra olika kommittéer vi har på Haverdals Golfklubb. Inom respektive kommitté finns även kontaktuppgifter.