Kommittéer

I nedan lista kan ni navigera er vidare till våra olika kommittéer vi har på Haverdals Golfklubb. Inom respektive kommitté finns även kontaktuppgifter. 

Det åligger alla kommittéer att

  • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.