Information tävlingsspelare

För att skapa en tydlighet om tävlingsersättningar har vi tagit fram vissa kriterier som ska uppfyllas för att betraktas som tävlingsspelare vid Haverdals GK. Kontakta klubben för ersättningsblankett. 

Syftet med kriterierna är något av följande:

- Främja helhetssynen i verksamheten (gemenskap före individualism, utveckling före resultat)
- Främja delaktighet (hjälpas åt med arbetsinsatser)
- Hålla verksamheten inom de ekonomiska ramar som finns
- Upp till 12 år
- Tävlingsspelar med Haverdals GK som hemmaklubb
- Betald träningsavgift, deltagande i träningen

13 - 19 år

- Tävlingsspelar med Haverdals GK som hemmaklubb
- Betald träningsavgift
- Bedriver majoriteten av sin egna träning på Haverdals GK
- Hjälper till med inkomstbringande aktiviteter vid behov
- Representerar klubbens lag om man blir uttagen samt spelar KM

20 år -

- Tävlingsspelar med Haverdals GK som hemmaklubb
- Betald träningsavgift
- Bedriver majoriteten av sin egna träning på Haverdals GK
- Hjälper till med inkomstbringande aktiviteter eller juniorträningar vid behov
- Representerar klubbens lag om man blir uttagen samt spelar KM
- En tävlingsplanering har lämnats in och godkänts av Idrottskommittén inför säsongen.
- Man har en uttalad målsättning med sitt golfspel och en träningsplanering som följs och har tagits fram i samråd med tränare.
- Man bedriver en seriös golfsatsning året runt.
- Att man utvärderar sin träning och utveckling genom rondanalyser

Elitverksamheten

För att ta del av elitverksamheten vid Haverdals GK ska man:

- Betald träningsavgift
- Vara en förebild för de yngre juniorerna
- Genomföra sin träning mestadels på Haverdals GK (för att synas för yngre)
- Man bedriver en golfsatsning året runt (golf, fys mm)
- Ha en tävlingsplanering med fokus på långsiktig utveckling
- En tävlingsplanering har lämnats till och godkänts av Idrottskommittén inför säsongen.
- Hjälper till med inkomstbringande aktiviteter eller juniorträningar vid behov
- Representerar klubbens lag om man blir uttagen samt spelar KM
- Man har en uttalad målsättning med sitt golfspel och en träningsplanering som följs och har tagits fram i samråd med tränare.
- Att man utvärderar sin träning och utveckling genom rondanalyser
- Ställa upp för verksamhetens bästa, t ex tävlingsledare, sponsordag och andra aktiviteter

Då kan man också förvänta sig, bidrag för tävlingsspel, privatlektioner, utvecklingssamtal, fria träningsbollar och året-runtverksamhet.