Bankommitté

Mikael Vallin
Ordförande
Rolf Larsson
Henrik Sjöberg
Anna-Karin Larsson
Anders Kinch
Kristina Heide
Kim Kjellström

Ansvarsområde 

Bankommittén arbetar med utveckling av banan, tillhörande anläggningar och områden vad gäller utformning och skötsel/underhåll. Detta görs tillsammans med klubbens banchef. Klubbens miljö- och hållbarhetsarbete ingår som en viktig del. Klubbens Masterplan ligger till grund för utvecklingsarbetet.

Åligganden

  • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.