Bankommitté

Mikael Vallin
Ordförande
Rolf Larsson
Henrik Sjöberg
Anna-Karin Larsson
Anders Kinch
Kristina Heide

Bankommitténs främsta uppgift är att utveckla banan och det görs utifrån Masterplanen. Masterplanen är en långsiktig plan för banans utveckling som stämmer överens med klubbens översiktliga mål med verksamheten. Masterplanen är framtagen tillsammans med klubbens banarkitekt.

Bankommittén ansvarar även för klubbens miljö och hållbarhetsarbete.