Marknadskommitté

Karin Johansson
Ordförande
Christer Harplinger
Lars Klingvall
Kjell Pierre

Marknadskommittén svarar för att sponsringen till klubbtävlingarna fungerar väl och att sponsorerna är nöjda och får utbyte av att vara sponsor på Haverdals GK. Kommittén söker upp och knyter nya sponsorer till klubben samt medverkar i arrangemanget med den årliga sponsorgolfen.