Marknadskommitté

Kjell Pierre
Ordförande
Christer Harplinger
Lars Klingvall
Anders Israelsson
Ken Mathisson
Karin Johansson

Marknadsföringskommittén ansvarar inför styrelsen för marknadsföring av klubben och klubbens sponsorverksamhet.