Marknadskommitté

Karin Johansson
Ordförande
Lars Klingvall
Joakim Helgesson
Michael Andersson
Mia Mangefors
Kenny Carlsson

Ansvarsområde

Marknadskommittén ansvarar, i samarbete med klubbledningen, för att bibehålla befintliga och ta in nya sponsorer till klubben samt för att sponsringen till klubbtävlingar fungerar väl. Kommittén medverkar i arrangemanget med den årliga sponsorgolfen.

Åligganden

  • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.