Syftet är att främja en långsiktig kontinuitet i verksamheten, men även att skapa en genomtänkt grundidé som underlättar för vardagliga beslut. Genom att ha en tydlig och kommunicerbar grundidé kan vi också nå andra fördelar:

• Det är tydligt för juniorer (och föräldrar) vad verksamheten syftar till och vilka bakomliggande tankar som finns. Det gör det lättare att besluta vilken klubb man ska vara medlem i och det förklarar också varför träning och verksamhet bedrivs som den gör.
 
• Det är tydligt för de som är tränare och ledare för juniorerna och elitspelarna hur man ska agera och kommunicera.
 
• Det är tydligt för klubbens medlemmar vad verksamheten syftar till, vilket skapar förståelse och förhoppningsvis stolthet.
 
• Det är tydligt för sponsorer vilken verksamhet man bidrar till.
 
Det är önskvärt att alla som på ett eller annat sätt arbetar med juniorverksamheten är väl insatta i detta dokument och att man kan stå för den som syn som presenteras. Det gäller såväl förtroendevalda, anställda vid klubben, tränare och ideella ledare.

 

I bifogad fil nedan finner ni ytterligare info kring vår Ledarguide.