Junior- & idrottskommitté

Johan Siivola
Ordförande
Kristian Söderström Malmborg
Head Pro
Nicholas Blomqvist
Pro
Lina Karlsson
Oscar Davidsson
Daniel Bisseberg
Linda Vallin
Magnus Grimberg
Fredrik Borgström

Ansvarsområde

 • Tränings- och tävlingsverksamhet för medlemmar i olika junior- och ungdomstourer.

 • Klubbens deltagande i övriga tourer 

 • Herr- och damlagens seriespel

 • Åldersseriespel 

 • Paragolfen

 • Ansökningar och administration av lokalt aktivitetsstöd

Åligganden

 • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

 • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

 • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

 • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

 • Delta i klubbens kommittémöten.

 • Dokumentera kommitténs sammanträden.