Medlemskommitté

Dan Lindqvist
Ordförande
Eva Kvist
Ingrid Bredenfeldt
Staffan Anckar
Ann-Magreth Sundqvist
Mona Lönnberg Samuelsson
Kennerth Nilsson
Birgitta (Pum) Berle

Ansvarsområden

Medlemskommittén ansvarar för medlemsvård, senior- och damverksamhet bl a genom att arrangera Kommittédagen, Antikrundan och Damgolfen. 

Kommittén ansvarar för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet samt deltar i diverse arbetsgrupper. 

Åligganden

  • Utarbeta en mål- och verksamhetsplan och årligen revidera den.

  • Kontinuerligt följa upp kommitténs ekonomi.

  • Skriva verksamhetsberättelse för det gångna året. 

  • Lämna namnförslag på nya kommittémedlemmar till Valberedningen.

  • Delta i klubbens kommittémöten.

  • Dokumentera kommitténs sammanträden.