Medlemskommitté

Dan Lindqvist
Ordförande
Kenth Tholin
Inger Wallin
Staffan Anckar
Ann-Magreth Sundqvist
Mona Lönnberg Samuelsson
Kennerth Nilsson
Lena Börjesson

Kommittén ansvarar inför styrelsen för medlemsvård, rekryteringsaktiviteter, senior- och damverksamhet (utom de delar för vilka Junior- och idrottskommittén ansvarar) samt klubbens kontroll av medlemskap och greenfee.

Kommittén ansvarar dessutom för trivselskapande åtgärder inom klubbområdet med dess anläggningar samt klubbverksamhet och intern information. Kommittén ansvarar för ”Antikrundan” och "Damgolfen".