Valberedning

Anders Kinch
Sammankallande
Lena Borglin
Eva Lindgren
Jan Henriksson