Ordningsregler

Var rädd om banan

Det är varje spelares skyldighet att laga sina slagmärken på spelfältet och nedslagsmärken på green, samt iordningsställa efter bunkerbesök.

Greenfee

Greenfee skall erläggas innan start. Kontroll av greenfee utförs dagligen och person med golfutrustning på banan som ej löst greenfee kommer att avvisas och riskerar att få betala dubbel gällande greenfee.

Fadderrundor

För att få spela fadderrundor krävs att spelaren i fråga är medlem på Haverdals GK och/eller ha gått utbildning för grönt kort på golfklubben. Faddern skall ha hcp 36 eller lägre.

Tillfälliga lokala regler

Anslås vid skylt vid första tee på banan samt i klubbhusets reception.

Starttid

För att behålla rätten till starttid måste den bekräftas till kansliet minst 15 minuter innan start. Därefter kan tiden tas i anspråk för väntande spelare.

Raskt speltempo

Enligt regel 5.6b ”Raskt Speltempo” är det meningen att en golfrond ska spelas i raskt tempo, och att varje spelare bör inse att hens speltempo påverkar rondtiden för andra spelare, både de i spelarens egen grupp och de i efterföljande grupper.

Släpp igenom: Din boll spelar bakom framförvarande boll och inte framför bakomvarande boll. Om lucka uppstår är du skyldig att släppa igenom snabbare bollar. Du måste respektera de åtgärder som av klubben utsedda funktionärerna vidtar för att påskynda spelet.

Ready golf: Haverdals Golfklubb uppmuntrar gäster och medlemmar att spela så kallad ”Ready Golf” enligt regel 6.4b (2). Ready golf innebär att den spelare som först är redo slår sitt slag istället för att vänta på den som har honnören alternativt ligger längst från hål. Rekommendationen gäller för alla typer av spelformer förutom matchspel, och för både sällskapsspel och tävlingsspel.

Fikapaus: Är tillåtet efter 9 hål med max 8 minuters fika/paus.

Säkert spel

Som spelare måste du försäkra dig om att ingen annan person befinner sig i riskzonen för ditt slag både vad gäller boll och klubba. Oaktsamt spel kan leda till avstängning i upp till 2 år.

Banpersonal: Personal som arbetar på banan har företräde. Om du vill uppmärksamma banpersonal på att du vill slå, sträck armen rakt upp och invänta klartecken för spel, Ges inget klartecken för spel med tydligt uppsträckt arm får du aldrig slå förrän spelfältet är fritt.

Alkoholpolicy

Vi följer de rekommendationer vad gäller konsumtion av alkohol och droger både vad gäller sällskap och tävlingsspel som är upprättade av RF och Svenska Golfförbundet.

Mobiltelefon

Spelare förväntas att visa hänsyn och se till att användandet av mobiltelefon inte distraherar andra spelar eller fördröjer spelet. Se regel 1.2: ”Riktlinjer för spelares uppträdande” och regel 4.3a ”Tillåten och förbjuden användning av utrustning”

Hund

Det är tillåtet att medföra kopplad hund vid sällskapsspel, det förutsätts att hundägaren har god ordning på sin hund och plockar upp eventuellt hundträck.

Bunkerkrattor

Hela bunkerkrattan skall placeras i bunkern i spelriktningen där den minst stör spelet.