Regel- och handicapkommitté

Lars-Erik Blank
Ordförande
Margareta Olsson
Kristian Söderström Malmborg

Kommittén handlägger regel- och handicapfrågor inkl utbildningar.