Vad påverkar antal slag på slopen?

De som värderar och slopar banan har en mängd faktorer att ta hänsyn till när ett hål ska få sin svårighet bedömd. Längd, höjd, dogleg, vatten, vind och psykologi är några faktorer som påverkar.

Våra slopetabeller uppdaterades till säsongen 2020 då världshandicapsystemet började gälla. Här nedan kan ni fylla i ert nuvarande handicap alternativ klicka på respektive pdf-fil för att se slopetabellen i sin helhet. 

Räkna ut dina slag