Policy för bemötande

Haverdals Golfklubb skall präglas av att vi bemöter alla med respekt och värdighet, oavsett ålder, kön, funktionsförmåga, etnicitet, religion och sexuell läggning.

Vi har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter!

Alla, såväl medlemmar som gäster, skall värderas utifrån en människosyn att alla är unika och har samma rätt att vistas, träna och spela på Haverdals Golfklubb.

Målsättning:

- Skapa förutsättningar för gemenskap, glädje och utveckling.
- Verka för ökad tillgänglighet och möjlighet till golfspel för alla.
- Verka för en jämnare könsfördelning i styrelse, på förtroendeuppdrag och bland våra anställda.
- Verka för att få fler kvinnliga medlemmar.