HLR-utbildning

Publicerat: 2023-05-04 12:00 - Skrivet av Kristian Söderström Malmborg

Under vecka 18 har personalen genomfört HLR-utbildning genom utbildare Staffan Anckar. Mycket bra uppfräschning av kunskaper kring luftvägsstopp, hjärtstopp samt användande av hjärtstartare.