Kallelse till årsmöte

Publicerat: 2024-02-01 16:41 - Skrivet av Kristian Söderström Malmborg

Medlemmarna i Haverdals Golfklubb kallas till årsmöte Torsdag 2024-03-21 kl. 18:00 Restaurangen Haverdals Golfklubb Anmäl ditt deltagande senast 2024-03-14 till info@haverdalsgk.se

Föredragningslista (dagordning) och övriga handlingar tillsänds medlemmarna via nyhetsbrev (länk) senast torsdag 2024-03-07. Handlingarna finns även tillgängliga i kansliet senast denna dag.

För att motion från medlem skall behandlas på årsmötet skall denna vara styrelsen tillhanda senast 2024-02-22.