Kallelse till årsmöte

Publicerat: 2023-02-02 17:35 - Skrivet av Kristian Söderström Malmborg

Kallelse till årsmöte med Haverdals Golfklubb Medlemmarna i Haverdals Golfklubb kallas till årsmöte Torsdag 2022-03-23 kl. 18:00 Plats: Restaurangen Haverdals Golfklubb

Anmäl ditt deltagande senast 2022-03-16 till info@haverdalsgk.se
För att motion från medlem skall behandlas på årsmötet skall denna vara styrelsen tillhanda senast 2023-02-23.
Fullständig kallelse med dagordning etc finner ni i nedan PDF-fil.