Resultat medlemsundersökning

Publicerat: 2023-10-09 - 14:13 - Skrivet av Kristian Söderström Malmborg

Glädjande resultat i medlemsundersökningen 2023! Vi har idag fått resultatet av den medlemsundersökning som genomförts 2023. Först och främst ett stort tack till er mer än 500 medlemmar som tagit sig tid att svara. Undersökningsresultatet är till stor hjälp för oss som jobbar i klubben för att skapa en ännu bättre klubb. Undersökningen sker via Svenska Golfförbundet och totalt är det över 350 klubbar som deltar. Det som mäts är olika delar såsom bana, träning, klubbliv, shop, reception, restaurant etc. Resultatet för året innebär väldigt trevlig läsning och faktum är att Haverdal är den klubb i Halland (av femton deltagande klubbar) som har nöjdast medlemmar totalt sett. Även i de olika delarna kommer vi väldigt väl ut och självklart finns det även delar att utveckla. Några saker att ta med sig: Av de som använt sig av våra tränare anser över 90 % att det förbättrat deras golfspel – har du inte provat så gör det! 91 % av de tillfrågade anser att banan är fin och välskött! Nästan 90 % av de tillfrågade anser att service och utbud i shopen är mycket bra. Vi tackar för omdömet och lovar att vi ska göra allt för att behålla vår tätposition även nästa år!